Lastik Geri Dönüşüm Tesisi PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 16 Mart 2011 04:00

Sayfa Güncelleniyor...

 

Editör Notu:

Bu sayfada yayınlanan proje içeriği, hiçbir suretle "izinsiz" kopyalanamaz ve kullanılamaz;  kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

Tüm yasal hakları saklıdır.

İçeriği kullanmak ve daha fazla ayrıntılı bilgi almak için M. Ruhi Sayman'la iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 


20 Ton/Gün Kapasiteli Lastik Geri Dönüşüm Tesis Bilgileri

2.100.000,00 USD.

 

PİROLİZ SİSTEMİ NE DEMEK?


Çöp yığınları içindeki cam ve metallerin ayrılmasından sonra geriye kalan ve işe yaramaz gibi görünen organik maddelerin; hava kullanılmadan ısıtılarak: gaz, sıvı yakıt ve kömür’e, yani karbon’a dönüştürülmesi işlemidir.


Piroliz işlemi atıklara uygulanacak en kazançlı ve en güvenli yöntemdir.


Proseste hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmıyor. (yani dönüştürüm işlemi tamamen çevre dostu) İşlem tam anlamıyla Katma değer yaratıyor. (elde edilen ürünlerin tamamı piyasa değeri ve yüksek talep’i olan sanayi hammaddeleri)
Sistemi çalıştırmak son derece kolay ve işletme maliyetleri çok düşük. İşletme için gereken atık lastiğin maliyeti neredeyse sıfır ve temini son derece kolay. Sistemde atık lastiğin yanında lastik üretimi sonucu doğan hurda lastik bileşenlerinin de (hamur, yanık hamur, kırpıntı, iç lastik,vs.) geri dönüşümü mümkün.


6 ay gibi kısa bir sürede yeni bir tesis kurulup çalıştırılır vaziyete getiriliyor. Geri dönüşüm yöntemi, kauçuk ve plastik bazlı bütün malzemelere uygulanabiliyor. Alternatif bir enerji kaynağı yaratarak ülke olarak petrole olan bağımlılığımızı azaltacak bir seçenek sunuyor. Hükümet ve yerel yönetimlere atık lastik geri dönüşümü sağlama, çevre kirliliği ile mücadelede büyük ekonomik ve sosyal kolaylıklar sağlıyor.


Atık lastiklerin birikimden doğan çeşitli hastalıkların yayılması engelleniyor.

Geri Kazanım Tesislerini İşletenlerin Yükümlülükleri


Mekanik kırmayla granül kauçuk, çelik ve tekstilin ayrıştırıldığı tesisler, proliz ve diğer yöntemlerle karbon siyahı ve aromatik yağlar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesislerin çevre lisansı alması zorunludur.


ÖTL’ler; bütün, kesilmiş, dilimlenmiş veya sıkıştırılmış olarak: ses ve darbe absorbe etme özelliği nedeniyle otoyollarda; çarpma bariyeri veya ses absorbsiyon duvarları, limanlarda iskele takozu ve ayakkabı tabanı gibi işlemelerinde kullanılabilir.


Piroliz sonucu üretilen gaz uygun işlenme sonucu yüksek ekonomik değer taşıyor.

------------[ xxx]-----------

 

Öğütme işlemi sonucu ortalama 30-100 mikron boyuta ufaltılan ‘Piroliz Karbon Siyahı’ (CBp)’ ise torbalanarak satışa hazır ürün hale getiriliyor.

Kota Uygulaması ve Sorumluluklar


ÖTL’lerin çevre ile uyumlu yönetiminin sağlanması amacıyla üretici sorumluluğu kapsamında kota uygulaması zorunludur.

------------[ xxx]-----------

 

 

 

 

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

3. İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Sonuçları
3.1 İş Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektör/ Alt Sektörler ve Özellikleri
Proje konusu ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) piroliz yöntemi ile geri kazanımının sağlanarak, ikincil hammaddelere dönüştürülmesidir.


Sektör grubu olarak uluslararası NACE Kodlama sistemine göre; D.37.20 Metal olmayan atık ve hurdaların geri dönüşümü grubundadır.

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

 

LASTİĞİN KİMYASAL VE FİZİKSEL YAPISI


 

 

 

 

 

Şekil 1. Lastiği Oluşturan Parçalar

Şekil 1. Lastiği Oluşturan Parçalar

 

Lastikler Genel Olarak 6 bölümden oluşur:

Bunlar;


1)Gövde(kat bezleri)

2)Sırt (taban)

3)Yanak

4)Topuk

5)Omuz

6)Lastik yapısına göre kuşak ve darbe katlarıdır.

------------[ xxx]-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

------------[ xxx]-----------

Her lastik üç ana üründen oluşur.

 • Kauçuk
 • Çelik Tel

ÇELİK TEL
Ömrünü tamamlamış lastiklerin piroliz işlemi, yani geri dönüşümü sonucu işleme giren lastiklerin cinsine bağlı olarak  pirolize giren lastik ağırlığının %12 - %15 miktarı kadar hurda tel, çelik tel elde edilmektedir. Preslenerek satışa hazır hale getirilen hurda çelik tel, bilindiği gibi hurdacı ve haddehanelere satılmakta.

Çelik Tel

 • Prolitik Gaz

Piroliz işlemi esnasında yoğunlaştırılamayan gazların; Kalorifik değer olarak doğal gaz’dan daha üstün olduğu, kalori değerleri ile sabittir.


Uygun şartlarda depolanabilmesi halinde doğal gaz ve propan yerine kullanılıyor.  Elektrik ve ısı üretmek amacıyla brülörlerde yakılıyor.
Sistemden ortalama %7-%12 gaz üretiliyor.

 • Lif ve Diğer Katkı Maddeleri

Bunların lastik içindeki yüzdesel payları Tablo 1.’de gösterilmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi atık lastiğin %100’ü geri dönüştürülebilen ürünlerden oluşmaktadır.

Tablo 1. Lastiği Oluşturan Ürünler ve Ürün İçeriğindeki Tipik Yüzdesel Payları

3.2 Kurulacak İşletmenin İlişki İçinde Bulunacağı Müşteri, Girdi ve İşgücü Piyasaları ve Temel Özellikleri

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geri dönüşümü tesisi için gerekli

------------[ xxx]-----------

 

 

 

 

 

 

 

------------[ xxx]-----------

olarak tanımlanmıştır.

3.3 Ürün ya da Hizmetin Sunum Bölgesi ve Bölge İçinde Müşteri Kitlesi ve Bu Kitlenin Talep

Özellikleri
Atık lastiklerin geri dönüşümü ile elde edilecek ürünler ve oranlar aşağıdaki gibidir:

Geri Kazanım Sonucunda Elde Edilecek Ürünler ve Değerlendirilmesi:


a) Prolaktik Yağ: Ömrünü tamamlamış lastiklerin...

------------[ xxx]-----------

 

------------[ xxx]-----------

 

 

PROLİTİK YAĞ TOPLAMA TANKLARI


b) Karbon Siyahı: Gaz veya sıvı haldeki...

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

Karbon Siyahı

 

Ürünün Genel Özellikleri:
Ürün yapısına ve tanecik büyüklüğüne göre iki türe ayrılır.

a) Sert türler (Hard Black)
HAF (High Abrasion Furnace)
ISAF (Intermediate Super Abrasion Furnace)

b) Yumuşak Türler (Soft Black)
FEF (Fast Extrusion Furnace)
GPF (General Purpose Furnace)

Türlere Göre Genel Özellikleri:
Petkara HAF:

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------Petkara ISAF:

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------


Petkara FEF:

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

Petkara GPF:

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

Şekil 2. Karbon Siyahı Görüntüsü

 

Ürünün kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir.

Karbon siyahının kullanıldığı değişik sanayi kollarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Kablo
 • Konveyör bant
 • Taşıyıcı bantlar
 • Tekerlek lastiği (iç ve dış),
 • kauçuk eşya,
 • Hortum
 • Paspas
 • Topuk ve taban lastiği yapımında
 • Siyah poşet
 • Kauçuk hamurla karışım
 • Araba yedek parçaları
 • Isı yalıtım
 • Kauçuk malzemelerde boya maddesi
 • Taban malzemesi
 • Matbaa mürekkebi,
 • boya,
 • siyah kağıt,
 • kaplamalar,
 • litografik ve klişe mürekkepleri,
 • daktilo şeridi ve
 • karbon kağıdı yapımı
 • Plastik
 • Kauçuk ve diğer endüstri dallarında boya maddesi
 • Yangın söndürme vb.

Karbon Siyahı kauçuk...

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

Aşağıda türlere göre kullanım alanları özetlenmiştir.

 

Sert Türler
HAF - Kablo, konveyör bandı ve kaliteli kauçuk eşya yapımında, tekerlek lastiğinin sırt kısmının yapımında kullanılır.


ISAF - Kauçuk eşya, ağır yol şartlarında kullanılan lastikler ve lastiğin yolla temas eden sırt kısmının yapımında kullanılır.


Yumuşak Türler
FEF - Ekstrüzyonla elde edilen kauçuk eşya, iç lastik, kablo döşeme ve tekerlek lastiği gövdesi yapımında kullanılır.


GPF - Kauçuk eşya, bisiklet iç ve dış lastiği ve özellikle otomobil lastiği gövdesinin yapımında kullanılır.


Yukarıda kullanım alanları görüldüğü gibi Karbon Siyahı üretiminin % 85’i otomotiv sanayiinde tüketilmektedir. Lastik sanayiinde tüketilen hammaddenin yaklaşık % 22’sini karbon siyahı meydana getirmektedir.


c) Çelik Hurda Tel: Ömrünü tamamlamış lastiklerin cinsine bağlı olarak pirolize giren

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

 

Sayfa Güncellenmeye devam edecek...

 

 

 

 

 

 

M. Ruhi Sayman

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ; Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ; Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Editör Notları:

------------[ xxx]-----------

Yukarıdaki simge, içeriğin belirtilen bölümlerinin sansürlendiğini gösterir. Bu sayfada paylaşılan "20 Ton/Gün Kapasiteli Lastik Geri Dönüşüm Tesis Bilgileri"  içeriği tümüyle siteye aktarılmamıştır.

Son Güncelleme: Cumartesi, 09 Kasım 2013 11:27
 

Kimler Bağlı

Şu anda 4 konuk çevrimiçi

İstatislik

İçerik Tıklama Görünümü : 770615
You are here  :