Lastik Geri Dönüşüm Tesisi PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 16 Mart 2011 04:00

Sayfa Güncelleniyor...

 

Editör Notu:

Bu sayfada yayınlanan proje içeriği, hiçbir suretle "izinsiz" kopyalanamaz ve kullanılamaz;  kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

Tüm yasal hakları saklıdır.

İçeriği kullanmak ve daha fazla ayrıntılı bilgi almak için M. Ruhi Sayman'la iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 


20 Ton/Gün Kapasiteli Lastik Geri Dönüşüm Tesis Bilgileri

2.100.000,00 USD.

 

PİROLİZ SİSTEMİ NE DEMEK?


Çöp yığınları içindeki cam ve metallerin ayrılmasından sonra geriye kalan ve işe yaramaz gibi görünen organik maddelerin; hava kullanılmadan ısıtılarak: gaz, sıvı yakıt ve kömür’e, yani karbon’a dönüştürülmesi işlemidir.


Piroliz işlemi atıklara uygulanacak en kazançlı ve en güvenli yöntemdir.


Proseste hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmıyor. (yani dönüştürüm işlemi tamamen çevre dostu) İşlem tam anlamıyla Katma değer yaratıyor. (elde edilen ürünlerin tamamı piyasa değeri ve yüksek talep’i olan sanayi hammaddeleri)
Sistemi çalıştırmak son derece kolay ve işletme maliyetleri çok düşük. İşletme için gereken atık lastiğin maliyeti neredeyse sıfır ve temini son derece kolay. Sistemde atık lastiğin yanında lastik üretimi sonucu doğan hurda lastik bileşenlerinin de (hamur, yanık hamur, kırpıntı, iç lastik,vs.) geri dönüşümü mümkün.


6 ay gibi kısa bir sürede yeni bir tesis kurulup çalıştırılır vaziyete getiriliyor. Geri dönüşüm yöntemi, kauçuk ve plastik bazlı bütün malzemelere uygulanabiliyor. Alternatif bir enerji kaynağı yaratarak ülke olarak petrole olan bağımlılığımızı azaltacak bir seçenek sunuyor. Hükümet ve yerel yönetimlere atık lastik geri dönüşümü sağlama, çevre kirliliği ile mücadelede büyük ekonomik ve sosyal kolaylıklar sağlıyor.


Atık lastiklerin birikimden doğan çeşitli hastalıkların yayılması engelleniyor.

Geri Kazanım Tesislerini İşletenlerin Yükümlülükleri


Mekanik kırmayla granül kauçuk, çelik ve tekstilin ayrıştırıldığı tesisler, proliz ve diğer yöntemlerle karbon siyahı ve aromatik yağlar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesislerin çevre lisansı alması zorunludur.


ÖTL’ler; bütün, kesilmiş, dilimlenmiş veya sıkıştırılmış olarak: ses ve darbe absorbe etme özelliği nedeniyle otoyollarda; çarpma bariyeri veya ses absorbsiyon duvarları, limanlarda iskele takozu ve ayakkabı tabanı gibi işlemelerinde kullanılabilir.


Piroliz sonucu üretilen gaz uygun işlenme sonucu yüksek ekonomik değer taşıyor.

------------[ xxx]-----------

 

Öğütme işlemi sonucu ortalama 30-100 mikron boyuta ufaltılan ‘Piroliz Karbon Siyahı’ (CBp)’ ise torbalanarak satışa hazır ürün hale getiriliyor.

Kota Uygulaması ve Sorumluluklar


ÖTL’lerin çevre ile uyumlu yönetiminin sağlanması amacıyla üretici sorumluluğu kapsamında kota uygulaması zorunludur.

------------[ xxx]-----------

 

 

 

 

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

3. İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Sonuçları
3.1 İş Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektör/ Alt Sektörler ve Özellikleri
Proje konusu ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) piroliz yöntemi ile geri kazanımının sağlanarak, ikincil hammaddelere dönüştürülmesidir.


Sektör grubu olarak uluslararası NACE Kodlama sistemine göre; D.37.20 Metal olmayan atık ve hurdaların geri dönüşümü grubundadır.

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

 

LASTİĞİN KİMYASAL VE FİZİKSEL YAPISI


 

 

 

 

 

Şekil 1. Lastiği Oluşturan Parçalar

Şekil 1. Lastiği Oluşturan Parçalar

 

Lastikler Genel Olarak 6 bölümden oluşur:

Bunlar;


1)Gövde(kat bezleri)

2)Sırt (taban)

3)Yanak

4)Topuk

5)Omuz

6)Lastik yapısına göre kuşak ve darbe katlarıdır.

------------[ xxx]-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

------------[ xxx]-----------

Her lastik üç ana üründen oluşur.

 • Kauçuk
 • Çelik Tel

ÇELİK TEL
Ömrünü tamamlamış lastiklerin piroliz işlemi, yani geri dönüşümü sonucu işleme giren lastiklerin cinsine bağlı olarak  pirolize giren lastik ağırlığının %12 - %15 miktarı kadar hurda tel, çelik tel elde edilmektedir. Preslenerek satışa hazır hale getirilen hurda çelik tel, bilindiği gibi hurdacı ve haddehanelere satılmakta.

Çelik Tel

 • Prolitik Gaz

Piroliz işlemi esnasında yoğunlaştırılamayan gazların; Kalorifik değer olarak doğal gaz’dan daha üstün olduğu, kalori değerleri ile sabittir.


Uygun şartlarda depolanabilmesi halinde doğal gaz ve propan yerine kullanılıyor.  Elektrik ve ısı üretmek amacıyla brülörlerde yakılıyor.
Sistemden ortalama %7-%12 gaz üretiliyor.

 • Lif ve Diğer Katkı Maddeleri

Bunların lastik içindeki yüzdesel payları Tablo 1.’de gösterilmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi atık lastiğin %100’ü geri dönüştürülebilen ürünlerden oluşmaktadır.

Tablo 1. Lastiği Oluşturan Ürünler ve Ürün İçeriğindeki Tipik Yüzdesel Payları

3.2 Kurulacak İşletmenin İlişki İçinde Bulunacağı Müşteri, Girdi ve İşgücü Piyasaları ve Temel Özellikleri

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geri dönüşümü tesisi için gerekli

------------[ xxx]-----------

 

 

 

 

 

 

 

------------[ xxx]-----------

olarak tanımlanmıştır.

3.3 Ürün ya da Hizmetin Sunum Bölgesi ve Bölge İçinde Müşteri Kitlesi ve Bu Kitlenin Talep

Özellikleri
Atık lastiklerin geri dönüşümü ile elde edilecek ürünler ve oranlar aşağıdaki gibidir:

Geri Kazanım Sonucunda Elde Edilecek Ürünler ve Değerlendirilmesi:


a) Prolaktik Yağ: Ömrünü tamamlamış lastiklerin...

------------[ xxx]-----------

 

------------[ xxx]-----------

 

 

PROLİTİK YAĞ TOPLAMA TANKLARI


b) Karbon Siyahı: Gaz veya sıvı haldeki...

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

Karbon Siyahı

 

Ürünün Genel Özellikleri:
Ürün yapısına ve tanecik büyüklüğüne göre iki türe ayrılır.

a) Sert türler (Hard Black)
HAF (High Abrasion Furnace)
ISAF (Intermediate Super Abrasion Furnace)

b) Yumuşak Türler (Soft Black)
FEF (Fast Extrusion Furnace)
GPF (General Purpose Furnace)

Türlere Göre Genel Özellikleri:
Petkara HAF:

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------Petkara ISAF:

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------


Petkara FEF:

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

Petkara GPF:

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

Şekil 2. Karbon Siyahı Görüntüsü

 

Ürünün kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir.

Karbon siyahının kullanıldığı değişik sanayi kollarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Kablo
 • Konveyör bant
 • Taşıyıcı bantlar
 • Tekerlek lastiği (iç ve dış),
 • kauçuk eşya,
 • Hortum
 • Paspas
 • Topuk ve taban lastiği yapımında
 • Siyah poşet
 • Kauçuk hamurla karışım
 • Araba yedek parçaları
 • Isı yalıtım
 • Kauçuk malzemelerde boya maddesi
 • Taban malzemesi
 • Matbaa mürekkebi,
 • boya,
 • siyah kağıt,
 • kaplamalar,
 • litografik ve klişe mürekkepleri,
 • daktilo şeridi ve
 • karbon kağıdı yapımı
 • Plastik
 • Kauçuk ve diğer endüstri dallarında boya maddesi
 • Yangın söndürme vb.

Karbon Siyahı kauçuk...

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

Aşağıda türlere göre kullanım alanları özetlenmiştir.

 

Sert Türler
HAF - Kablo, konveyör bandı ve kaliteli kauçuk eşya yapımında, tekerlek lastiğinin sırt kısmının yapımında kullanılır.


ISAF - Kauçuk eşya, ağır yol şartlarında kullanılan lastikler ve lastiğin yolla temas eden sırt kısmının yapımında kullanılır.


Yumuşak Türler
FEF - Ekstrüzyonla elde edilen kauçuk eşya, iç lastik, kablo döşeme ve tekerlek lastiği gövdesi yapımında kullanılır.


GPF - Kauçuk eşya, bisiklet iç ve dış lastiği ve özellikle otomobil lastiği gövdesinin yapımında kullanılır.


Yukarıda kullanım alanları görüldüğü gibi Karbon Siyahı üretiminin % 85’i otomotiv sanayiinde tüketilmektedir. Lastik sanayiinde tüketilen hammaddenin yaklaşık % 22’sini karbon siyahı meydana getirmektedir.


c) Çelik Hurda Tel: Ömrünü tamamlamış lastiklerin cinsine bağlı olarak pirolize giren

 

------------[ xxx]-----------

 

 

 

------------[ xxx]-----------

 

 

Sayfa Güncellenmeye devam edecek...

 

 

 

 

 

 

M. Ruhi Sayman

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ; Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ; Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Editör Notları:

------------[ xxx]-----------

Yukarıdaki simge, içeriğin belirtilen bölümlerinin sansürlendiğini gösterir. Bu sayfada paylaşılan "20 Ton/Gün Kapasiteli Lastik Geri Dönüşüm Tesis Bilgileri"  içeriği tümüyle siteye aktarılmamıştır.

Yorumlar (40)
 • Mümtaz URAL  - bu teisin kurulması için gereken izinler

  Merhaba,

  Bu çalışmanızdab dolayı sizi tebrik ederim.

  Böyle bir tesisin kurulması için ;
  - CED
  - EPDK gibi kurumlardan ön izin alınması gereklimi ?
  Gerekli ise şayet firmanız bu izinleri bundan önce aldı mı ?

  bunu merak ediyorum.

  Çalışmalarınızda başarılar diler saygılarımı sunarım.

  Mümtaz URAL
  +90 532 257 40 17

 • muharrem antika

  bu konuda görüşmek üzere telefonlarınızı bekliyorum

 • ruhisayman  - telefonum

  Sn. Muharrem Antika;
  Son derece yoğun bir süreç nedeniyle iletinize daha yeni ulaştım.
  Kusura bakmayın.
  Telefonum: 0505 705 27 20
  Aramanızı bekliyor, Sağlık ve Esenlikler diliyorum.

 • m. ruhi sayman  - tesisin kurulması için gereken izinler...

  Sn. Mümtaz URAL;
  "Böyle bir tesisin kurulması için ;
  - CED
  - EPDK gibi kurumlardan ön izin alınması gereklimi ?
  Gerekli ise şayet firmanız bu izinleri bundan önce aldı mı ?
  bunu merak ediyorum." diyorsunuz.
  Burada yer alan tüm tesisler için, eğer tesisisin kurulması konusunda anlaşma yapılırsa, yukarıda sözünü ettiğiniz ve edilmemiş tüm izinler kurucu firma tarafından alınıyor.
  Yani tesis anahtar teslimi ve üretimi sorunsuz biçimde kuruluyor, personel üretim yaparken işbaşında eğitilip yetiştiriliyor.
  Bunun dışında da bilgiler almak ve iletişim kurmak için bize, ruhisayman@hotmail.com ve/veya 0505 705 27 20 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
  Esenlik ve Başarı dileklerimle
  m. ruhi sayman

 • dali ceylan

  cok guzel bir calisma tebrik ederim...10 ton kapasiteli bir tesisin proje maliyetleri dahil kurulmasi gunumuzde kac tl ye cikar...

 • ruhisayman  - Tesis Maliyeti

  Sayın Dali Ceylan;
  Sizden de Sn. Muharrem Antika için ifade ettiğim mazerete bağlı özür diliyorum.
  Tesis ile işlgili beklenti ve taleplerinizi bilmemiz son derece önemli.
  O nedenle beni siz de; 0505 705 27 20 no'lu telefonumdan ararsanız sevinirim.
  Sağlık ve Esenlik dileklerimle.

 • M.Nezih ERKAN  - DÜŞÜNÜYORUZ İRTİBAT KURALIM

  Merhaba bizde bölgemizde kurmayı düşünüyoruz irtibata geçmek isterim siz nasıl ulaşabiliriz mailinizi bekliyorum
  saygılarımla
  M.Nezih ERKAN
  Mak-Tekniker

 • ruhisayman  - Tesis

  Sn. Nezih Erkan;
  Sizden de, iletişim konusunda Sn. Muharrem Antika ve Dali Ceylan'dan olduğu gibi, aynı nedenlerden dolayı özür diliyorum.
  İletişim için; ruhisayman@hotmail.com ve 0505 705 27 20
  Sağlık ve Esenlik dileklerimle

 • Zekeriya Öermiş

  merhaba güzel bir çalışma bizde firma olarak böyle bir tesis kurmak istiyoruz ama daha detaylı bir inceleme ya pmak araştırmak için iletişime geçerseniz memnun oluruz BARATA TARIM HAYVANCILIK MAKİNA SAN TİÇ LTD ŞTİ Tel 05325048477

 • Ahmet ŞENGÜL  - Merhaba;

  Böyle bir çalışma yaptığınız ve bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkürlerimi iletmek isterim. Böyle bir tesisin kurulma yeri için devlet tarafında bir kısıtlama varmı bu konuyla da biraz bilgilendirirseniz sevinirim. Malinizi bekleyeceğim.

 • ruhisayman  - Tesis yeri

  Sn. Ahmet Şengül;
  Nazik ifadeleriniz için ben teşekkür ederim.
  Tesisin kurulma yeri olarak herhangi bir kısıtlama yok.
  Ancak elbette altyapı ve sistemleri açısından sorunsuz bir yer olmasına dikkat etmekte yarar var.
  Sağlık ve Esenlik dileklerimle
  M. Ruhi Sayman 0505 705 27 20
  ruhisayman@hotmail.com

 • ruhisayman  - BİLGİ

  Sn. Ahmet Şengül;
  Nazik ifadeleriniz için ben teşekkür ederim. Tesisin kurulma yeri olarak herhangi bir kısıtlama yok. Ancak elbette altyapı ve sistemleri açısından sorunsuz bir yer olmasına dikkat etmekte yarar var.
  Sağlık ve Esenlik dileklerimle
  M. Ruhi Sayman 0505 705 27 20 ruhisayman@hotmail.com

 • gökmen

  merhaba öncelikle hurda sisiteminde alt toplayıcılar roman toplumun olmuştur ve sizlere buradan teşekkür ederiz iyi çalışmalar

 • necmettin kocak  - merhaba cok guzel bir proje

  merhabalar ben abudabideyim ve burdaki belediye yetkilileri bu projeye cok sicak bakiyor acaba tesis buraya kurma sozkonusu olursa tesisin anahtar teslimi maliyetini ve full kapasite calismasi icin uzerine kurulacagi zemin nasil olmali ve sehirden ne uzaklikta olmali saygilar

 • tayfun  - merhaba

  ayni tesisin en son teknoloji ve en son kapasiteli tesisini ebn 2.000.000 euro ya yani 4.000.000 tl kurmayı vaad ediyorum hersey dahildir.
  tayfun.umut@hotmail.com

 • Anonim  - TESİS FİYATI

  Sayın Tayfun Bey;
  İfade ettiğiniz özelliklerdeki Tesis, önerdiğiniz fiyatın çok altında kuruluyor.
  İlginiz için teşekkür ederim.

 • Tugrul

  Merhaba,
  Ben Rusyadayim burada bu ise yatirimcilar arasinda buyuk ilgi var. Israil ile irtibata gectik ancak fiyatlari sanirim sizin tesise oranla yuksek. Bana tesis ve yatirim fiyatlari hakkinda detayli bilgi verirmisiniz lutfen ?

 • ruhisayman  - Merhaba Tuğrul Bey;

  Bana, tesis ile ilgili olarak beklentilerinizi, tesisin planlanan günlük üretim kapasitesini ve e-posta adresinizi(e-mail) iletirseniz size ayrıntılı bilgileri derhal ulaştırırım.
  Sağlık ve Esenlik dileklerimle
  m. ruhi sayman
  0505 705 27 20

 • Ugur

  Merhaba Ruhi Bey,
  Yillik 6.000 Ton lastik isleyebilecek kapasiteli bir tesis dusunuyoruz. Beklentimiz elde edilen Absorbent ve yan urunleri piyasada realize etmek. tugrul@gldglobal.com
  Saygilarimla,
  Tugrul

 • cihan karagöz

  hayırlı günler bedri bey öncelikle yaptığınız bu calışma için içtenlikle tşklerimi iletmek istiyorum ben diyarbakırda ikamet eden genç bir girişimciyim üniverste işlt bölümündeyim lastik geri dönüşüm fabrikası için arge faliyetlerini sürdürmekteyiz böyle tesis düşünüyoruz.. sorum devlet hibe veya teşvik veriyormu ve müraacat için nereye başvurmak gerekir bu iş için çok ciddiyiz yardımlarınızı bekleyirz şimdiden tşkler

 • Bilgilendirme  - Bilgilendirme

  ATIK LASTİK ve ATIK YAĞ TESİSLERİ KURULUM KREDİLERİ ve DİĞER SATIRBAŞI BİLGİLER

  Lastik geri dönüşüm konularında Avrupa Birliği(AB); arazi bedeli dahil tüm yatırımın % 50’ sini karşılıyor, geri kalan rakam için ise Türk bankaları uygun kredi veriyor.

  İşin uygulanabilirliği ve yatırım masrafları;
  Günlük 10 ton kapasiteli sorunsuz bir tesis için en az 1 milyon Euro gerekli.
  Bu rakam; makina, arazi ve diğer faktörler değiştirilerek bir miktar aşağı çekilebilir.
  Ancak önermiyoruz.

  AB desteği alabilmek için İngilizce olarak ve 200 sayfalık bir rapor yazmak gerekli, ilk yatırım masrafını da bu oluşturuyor ve bu rakam firma niteliklerine ve tesis kapasitesine göre değişiyor.
  Ancak tesis’in tarafımızca kurulmasının gerçekleştirilmesi halinde bu harcamaların hiç birisi yatırımcıyı ilgilendirmiyor, yatırımcı bu konuda herhangi bir ödeme yapmıyor.

  Arazi çok önemli, çünkü arazi, sanayi ya da deponi sahası olmalı.

  Projenin AB ye sunulup onaylanması ve paranın hesaba gelmesi en az 8 ay’lık zamanı alıyor.

  Çevre Orman Bakanlığından izin alınabilmesi ile ilgili prosödür’ün tümünü biliyor ve istenildiği takdirde gerekli tüm izinleri yatırımcı adına alabiliyoruz.
  Bu çalışmalar yetkin ve profesyonel ekibimiz tarafından gerçekleştiriliyor.

  Tesis kurulum aşamasının kısa özeti.
  1. Proje için AB’ nin hibe duyurusu yapılmasını bekleme süresi max 3 ay,
  2. Projenin yazılması ve vekillere sunulması süresi max 4 ay,
  3. Projenin onaylanması ve paranın hesaba düşme süresi max 6 ay,
  4. Projenin hayata geçmesi için alt yapı, ihale, inşaat ve vb çalışmaların yapılma süresi max 1 Yıl,
  5. Projenin kurulumdan sonra tesisin kendi yatırımını finanse edecek kazanım yapabilme süresi max 1 Yıl.

  Bilgi ve İletişim için: M. Ruhi Sayman; ruhisayman@hotmail.com ve/veya 0505 705 27 20

 • zafer çetinoğlu  - bilgi edınme

  öncelık gerı donusummm projelerıne el attgınız için sizleri canı ghonulden kutluyorumm ben bır genç yarıtırım cı olarak oto lastık gerı donusumu yapmak istiyorumm ama projenın hayata geçe bılmesı için sanırım 4 ila 5 yıl kadar zaman geçmesi gerekıyor gunluk 20 ton kapasıteli bır gerı donusum merklezı faall ede bılmek için en kısa zman dılımı ne kadar ola bılır acaba

  zafer çetinoğlu
  gençler makına sanaiii

 • Fatih Nurhan YAZ/Ph.D

  Sayın Ruhi bey

  sitenizi okudum bu ülkenin kısıtlı şartlarıyla ve bilim kepazeliği ile bir şeyler başarmaya çalışmışsın seni dünyadaki tüm Türkler adına öncelikle kutluyorum. Avrasya bilim grubu olarak biz her zaman sana destek vereceğiz. Ama çevre ve özellikle lastik ve atık konusu tüm bilim ve meslek sistemleri bir arada olmaz ise asla çevresel dönüşümler başarıya ulaşmaz. Biz şu anda günde yurt dışında günde 300 ton lastik avrupdan ithal edip isliyor ve konveyör bandı üretiyoruz. Bu çok zor bir dönüşümdür, bu dönüşümde en az 1200 derecede rafineri basınç ve ısı altında özel reaktörlerde işlenir karbon karası (İzkarası) 2200 dereceyi bulmadan ve bir çok füzyon işlemi olmadan dönüşümü olması imkansızdır. Asfalt ve plastik katkı maddeleri olarak kullanıllabilir ama işlemde oluşan radyosyon sorunu büyüktür. Bizde asfalt malzemesi olarak kullanmaya kalktık yüksek oranda radyosyon içerdiğinden dolayı asfalt modife malzemesi olarak patent ve üretim lisansı dünya patent dairesinden alamadık. Bu iş kolay bir iş değil, dünya çözüm üretemedi ama biz yılmadık. ve çözümü ürettik izkarasındaki radyosyonu alıyoruz, Ayrıca yağ ve ucuculardaki radyosyonu alıyoruz. Ama bu yatırım çok büyük bir yatırım 5 Milyar € bulmaktadır. Bu işin parası bir tarafa reaktörlerin üretimleri çok yüksek Nano teknoloji istemektedir bizde zaten reaktör üretimleri için ilk yatırımları yapacak alt yapıyı hazırlıyoruz. reaktör ve radyosaktive alızı fizyon filtre sistemleri olmadan bu lastik dönüşümünün bilimsel olarak % 100 çevreci olmayacağını ben bir yü.Çev.Müh. Yük.kimya müh. Dr. olarak zaten önüme bir lasans gelse imzalamam çok zor bir iştir. Bu işler dünyadaki bir çok devleti aşar UN bile aşıyor UN bile bize cevap veremez durumda tıkanmışlar. çözümler projeler lisan patent, know how lar var ama asla UN bile parası yok. Ama bu işler kolay değil biz karbon karasını 3000 dereceye kapalı devre çıkararak mikronize filtrelerde parçalayarak Nano, mikronize ucucu karbon durumuna getirerek askeri savunma teknolojilerini satark bu finans kaynağını yarattık ama paramızı Türkiye'ye getiremiyoruz. Okyanusu geçersin Türkiyenin bataklık pislik çete sistemine takılırsın. Bunun verdiğin mücadele için seni yürekten kutluyorum ben anlıyorum verdiğin savasları sormak ve danışmak istediğin her konuda sana yardımcı olacağız 132 üniversite ve Avrasya bilim grubu adına Tübitak veya üniverstelerden devletten bilim kurumlarından yardım bekleme Tübitak oya nakış dantel bulmaca çözme kurs yeri olmuş. her zaman beni ara istediğn bilgi teknoloji istersen bu konuda patent ve know How lisanlarımı verir kullandırırım yeterki şu benim güzel vatanımın daha fazla toprağı suyu kirlenmesin insanlar kirlenmiş bitmiş hiç olmazsa çevreyi doğayı diğer canlıları kurtaracak bir şeyler yapıyorsan sonuna kadar yanındayım, lastiği tonu 1700 € atık parası almadan bu işe girişme kim kirletiyorsa bedelini ödeyecektir. O dernek iyi bilsin UN kararları çıkıyor altında benim kararım var kim ne kadar lastik satmışsa o kadar lastiği AVEDAS getirecekler ve tonunda 1700 € severek bayılacaklar. yeter 70 yıldır dünya eko sistemlerini yok ederek para kazandıkları dünya insanlarını soydukları o büyük dünya markları bizi çok iyi biliyor köşeye sıkıştılar, devletler bu projeyi bu firmalar yüzünden Türkiye'den götürmek istiyorlar mücadelene devam bu tesisleri biz kuracağız sen ve evlatların Türk halkı çalıştıracak dünyanın beynine yumruğu vuracağız. Ama bizim ülkemizde siyasi oterite yok ancak ANGUZ ithal etsinler.

  Saygılarım ve sevgilerimle Allahıma emanet ol kutsal insan

  Fatih Nurhan YAZ/Ph.D

 • erçin BARLAS  - Uygulama

  Merhaba bu krediyi almış Türkiye'de üretime geçmiş herhangi bir tesisi görebilirmiyiz daha önce böyle bir çalışma yapıldımı

 • mehmet KARABACAK  - harita

  Bahse konu geri dönüşüm tesislerinden halen aktif veya kurulu olanların gerek Dünya gerekse Türkiye genelindeki yerlerinin bölge veya şehir olarak dağılımını gösteren harita veya dökümanları varmıdır? varsa bu konuda da bizi aydınlatırmısınız?

 • Serkan Şahin ŞEKER

  son soruyu sormuş olan Mehmet KARABACAK'ın sorusuna yanıt verirseniz sevinirim benimde merak ettiğim konuya değinmiş. İyi çalışmalar en kısa sürede yanıt vermeniz ümidiyle...

 • Anonim  - Sayın Karabacak ve Şeker

  Türkiye için çok yeni. Şu aşamada bir çok özel ve tüzel kişi ve Belediyeler ile görüşmeler sürüyor.
  Gürcistan, İsrail gibi ülkelerde kurulu tesisler çalışıp üretimlerini sürdürüyorlar.
  Dileyen ciddi yatırımcıları küçük bir koşula bağlı olarak bu tesisleri gezdirmeye ve bilgilendirmeye hazırız.
  Bir de buradan tüm ilgilenenlere iletmek istediğim bir not var.
  Bilgi ve iletişim için ruhisayman@hotmail.com adresine yazabilir veya 0505 705 27 20 nolu telefon ile bana ulaşabilirsiniz.
  Ancak e-posta ile yazışmalarda lütfen kendi e-postanızı da yazdığınız metnin sonuna ekleyin.
  İlgileriniz için teşekkür ederim.
  Sağlık ve Esenlik dileklerimle
  M. Ruhi Sayman

 • ilkay çınar

  slm öncelıkle böyle bir tesısın bu şekılde dökümanlarını sundugunuz için sızı kutluyorum ,tşkr edıyorum bende 2 yıldır geri dönüşüm fırmalarına ötl kapsamındakı lastıklerı topluyorum.Bır bayan olmamız lastık pıyasasında yadrıgansada cok zevklı bir iş olduguna ınanıyorum dılerım bır gun bizlerede bu tür tesısler acmak nasıp olur bızden sonrakı nesıle daha saglıklı daha gelışmış bır ülke bırakmak nasıp olur dıyorum.Tekrar sizlerı kutluyorum saygılarımı sunuyorum.

  ilkay çınar /ilkem_in@hotmail.com

 • Gülyaz  - Temiz Çevre Geri dönüşüm Temiz Dünya

  Öncelikle bu yaptğınız değerli işler için sizi gerçekten kutluyorum.Ben bayanım hep kendi işim olsun isterdim,fakat herkesin yaptığı değil değişik bişi olmalıydı ee birde çalışırken olmuyordu,şimdi emekli oldum ve düşündüğüm proje için acaba böyle bir yardım alabilirmiyim.ben plastik geri dönüşüm merkezi kurmak istiyorum,hem çevrenin temiz kalması hemde bulunduğum yerde insanlara iş imkanı temiz bir çevre olması çok önemli bu konuda çok duyarlıyım onun için böyle bir tesis düşünüyorum.ve internette bu merkezlerle ilgili araştırmalar yaptım,tesadüfen sizin sitenizle karşılaştım defalarca okudum yazılarınızı,kafama da çok yattı.fakat herşey imkanla oluyor.yardım alırsam inş...yaparım,şimdiden teşekkürler.temiz çevre ve temiz dünya bırakalım gelecek neslimize.saygılar...

 • engin bakcaoğlu

  çalışmalarınızdan dolayı sizi kutluyor ve teşekkür ediyorum biz bu tesisi ortağımla beraber gürcistanda kurmak istiyoruz sizinle bu konuda görüşmek isterdik teşekkürler.

 • ALİ

  ACIKLAMALERINIZDAN ANLASILDIGI UZERE TURKİYEDE 25TON/GUN KAPASİTELİ1ADET VE 20TON/GUN KAPASITELİ 2ADET TESİS TURKIYEDEKİ BUTUN TOPLANABİLİR LASTİKLERİN DUNUSTURULMESİ İÇİN YETERLİDİR BUDURUMDA COK SAYIDA TESİSİN KURULMASI CİDDİ ZARARLAR DOGURMA RİSKİ TAŞİMAZ Mİ?

 • encaipieseauto  - soru

  sayın yetkili Moldova Cumhuriyetinde işyeri sahibiyiz. lastik geri tesisi ile ilgileniyoruz.bu tesisi moldova da kurmak istiyoruz.ama bazı ön bilgilere ihtiyacımız var. bunlar ;
  a)tesis kurumunda gerekli izinlerin burada sizin tarafınızdan mı alınacak.
  b)tesis kurumunda bu projeye nerden nasıl kredı yardımı alabiliriz (20 tonluk tesis için)
  c)yıllık işliyeceğimiz hurda karşılığında nerden ne kadar ton başına hibe alacağız.
  d)bu işe başlamak için nereden başlıyacağımızı bilmiyoruz bu konuda bizi siz mi yönlendireceksiniz.
  tesisin kurulumunda gerekli olan miktarın ödeme şekli nasıl olucaktır.bu konuları bize bildirir seniz hemen başlamak istiyoruz.


  Osman YAVUZ
  tel: 00 373 79 1071 45
  fax: 00 373 22 74 22 29

 • emin77  - maddi imkanım var

  eger bana yukarıda belirttiginiz kazanç ve gider oranlarını garanti ederseniz zaten yazmışsınız uretilen malı pazarlamasınıda yapabiliriz diyi yani kısaca eger yatırdıgım parayı bana 1 yılda alabilecegimi garanti altına alırsanız bi banka teminat mektubuyla bende bi melek yatırımcı olarak yatırım yapabilirim sadece bu tesislede sınırlı kalmaz yatırımım eger yatırdıgım parayı 1 yıl içinde amarto edebilecegim garanti projeleriniz varsa yatırımda yapabilirim ama yazdıgım gibi bi garantör faktörunuz olması lazım bi teminatınız cvp ınız olumlu olursa biz bu garantiyi veriyoruz eger belirttigimiz rakamlar dışına çıkar yapdıgın yatırımın göri dönuşumunu alamazsan banka teminatını bozdurup purunızı geri alırsınız derseniz ben bu yatırımı yaparım cvp ınızı bekliyorum saygılar iyi akşamlar

 • Mert Ozturk  - Atık Lastik Geri Dönüşümü Yatırımı

  Merhaba,

  Atık lastiklerden geri dönüşüm tesisi için Türkiye'yr girmek isteyen Doğu Avrupa'lı bir yatırımcı şirket ile gorusuyoruz. Bu şirket urunlerin (yağ, karbon siyahı, çelik) satışlarını ustlenecek veya garanti edecek. Yapılacak yatırıma da %50 ortak olmak istiyorlar. Yaklaşık 5 Milyon Euro'luk bir yatırım gerekiyor, geri dönüş yaklaşık 1.3 yıl.

  Bu şirketin kendi ülkelerinde faal durumda bir tesisi halen var ve işi büyütmek için Türkiye'ye girmeyi düşünüyorlar.

  İlgilenir miydiniz ?

  Saygılar,

  Mert Ozturk
  Direktor
  MCM Consulting
  www.mcmconsultants.com
  Tel : 0 232 483 8826

 • selim

  3.5 4 milyon nufuslu bir ulkede (arac sayısını bilmedigim icin.)sizce kac tonluk bir tesis yeterli olur.

  2-arsa ve yer haric maliyeti ne olur.

  3-kuracagınız tesisteki ekipmanlar ve makinalar kac yıl garanti altındadır.

  4-Kurdugunuz tesisleri gorme imkanımız varmı.

  Simdiden tesekkur eder calısmalarınızda basarılar dilerim.

  sselimgulec@hotmail.com

 • faruk  - İş kurmak istiyorum ...

  Merhaba eski parayla 130 milyar kadar sermayem var geri dönüşüm üzerine kendi işimi kurmak istiyorum sizce ne yapabilirim ne üzerine kurmalıyım.Teşekkürler

 • odane  - iyi

  Bu bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz... :)

 • rıza çelikkaya  - selamlar

  oncelıkle calısmanız cok acıklayıcı ve gecerlı bır proje bu ötl lastıklerı konusunda ıkı aydır arastırma yapıyorum ben butun yazdıklarınız hesaplamalar acıklayıcı guzel tesekkurker bunun ıcın fakat bu projeyı yaptırmak ıstersek makınaların markası yuklenıcı fırma kım ogrenmek ıstıyorum kolay gelsin

 • ekrem padir  - bilgi

  iyi günler bu lastik dönüşüm tesisi hakkında bilgilendirirseniz bizi sevinirim.devlet desteklimi hibe kredi varmi epdk izniylemi oluyor projeyi sizmi hazırlıyorsunuz,doğu için

Sadece kayitli kullanicilar yorum yazabilir! Sitemizden tamamen yararlanmak için lütfen sitemize üye olunuz. Üye olmak için buraya tıklayın.
Son Güncelleme: Cumartesi, 09 Kasım 2013 11:27
 

Kimler Bağlı

Şu anda 7 konuk çevrimiçi

İstatislik

Üyeler : 2423
İçerik : 111
İçerik Tıklama Görünümü : 474114
You are here  :